คอร์สเรียน

คอร์ส ม. ต้น

1.  Pre M3. คอร์สสำหรับน้องๆ ชั้น ม.1-ม.3 ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อสอบเข้ามัธยมปลายโรงเรียนชื่อดังต่างๆ โดยจะได้เรียนรู้เนื้อหาและเทคนิคน่ารู้ในการพิชิตข้อสอบใน part ต่างๆ เช่น reading, error identification, sentence completion, vocabulary เพื่อจะเอาเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ทำข้อสอบต่อไป

เวลาเรียน พุธ 16.30-18.30 (พุธที่ 7 พ.ย 55 – 13 กพ 56) หยุดอาทิตย์ปีใหม่ 14 ครั้ง 4,200 บาท

 2.  ตะลุยโจทย์ M3. น้องๆ ที่ผ่านการเรียนเทคนิคในคอร์ส  Pre M3. แล้วควรต่อยอดโดยการตะลุยทำโจทย์ นำเทคนิคที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบใน part ต่างๆ เพราะการลงมือฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเท่านั้นที่จะสามารถเพิ่มประสบการณ์และความชำนาญในการทำข้อสอบได้

หมายเหตุ น้องๆ สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้หลายเทอมเพราะมีโจทย์ 4 ชุดโดยจะวนสอนแต่ละเทอมไม่ซ้ำกัน

เวลาเรียน จันทร์ 16.30-18.30 (จันทร์ที่ 5 พ.ย 55 – 11 กพ 56) หยุดอาทิตย์ปีใหม่ 14 ครั้ง 4,200 บาท


คอร์ส ม. ปลาย

1.  Reading ม.ปลาย คอร์สที่เน้นทักษะการอ่านสำหรับน้องๆ ม. ปลายที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยจะสอนเทคนิคการอ่านอย่างเป็นขั้นตอน โดยละเอียด รวมไปถึงประเภทของคำถามแบบต่างๆ ของ ข้อสอบ reading เนื่องจาก part reading เป็นประเภทข้อสอบที่มีจำนวนคำถามมากที่สุดในการสอบของแทบทุกสถาบัน การทำคะแนนใน part reading ได้ดีจึงเป็นการเพิ่มคะแนนของน้องๆ ให้สูงได้อย่างง่ายๆ

เวลาเรียน อังคาร 16.30-18.30 (อังคารที่ 6 พ.ย 55 – 12 กพ 56) หยุดอาทิตย์ปีใหม่ 14 ครั้ง 4,500 บาท

2.  The Big 5 ม.ปลาย คอร์สที่สอนเทคนิคในการทำข้อสอบใน 5 part หลักของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย คือ Sentence completion, Error identification, Vocabulary, Conversation, Sequencing & Paragraph completion ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคสำคัญในการพิชิตข้อสอบเพื่อการทำข้อสอบที่เร็วและถูกต้อง

เวลาเรียน เสาร์ 14.00-16.00 (เสาร์ที่ 10 พ.ย 55 – 16 กพ 56) หยุดอาทิตย์ปีใหม่ 14 ครั้ง 4,500 บาท

3.  ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย น้องๆ ที่ผ่านการเรียนคอร์ส Reading ม.ปลาย และ The Big 5 ม.ปลาย แล้ว ควรจะต่อยอดโดยการตะลุยทำโจทย์ นำเทคนิคที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ part ต่างๆ เพราะการลงมือฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเท่านั้นที่จะสามารถเพิ่มประสบการณ์และความชำนาญในการทำข้อสอบได้

หมายเหตุ น้องๆ สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้หลายเทอม เพราะมีโจทย์ 4 ชุดโดยจะวนสอนแต่ละเทอมไม่ซ้ำกัน

เวลาเรียน จันทร์ 18.30-20.30 (จันทร์ที่ 5 พ.ย 55 – 11 กพ 56) หยุดอาทิตย์ปีใหม่ 14 ครั้ง 4,500 บาท