รู้จักกับพี่ส้ม

P'Som' Profile

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาอังกฤษ
  • ปริญญาโท Master of Professional Communication (with Merit), University of Sydney, Australia

ประสบการณ์การสอน

  • สอน TOEFL, IELTS, GMAT ที่สถาบัน Kaplan ประเทศไทย
  • สอนพิเศษเดี่ยว/กลุ่ม ระดับชั้น มัธยมต้น-มัธยมปลาย

ประสบการณ์การทำงาน

  • Website Writer ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ดูแลเนื้อหาภาษาอังกฤษ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของธนาคาร
  • Translator & Interpreter ที่บริษัทเมืองไทยประกันภัย สำนักงานใหญ่
  • รับแปลงงาน ไทย<>อังกฤษ, อังกฤษ<>ไทย